నిన్న వేలంలో ఆవేశంతో పెద్ద తప్పు చేసి ఇప్పుడు తలలు పట్టుకుంటున్నా బెంగళూరు || IPL 2021 auction

  ਦ੍ਰਿਸ਼ 58,189

local telugu

9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
BTS Performs "Blue & Grey" | MTV Unplugged Presents: BTS
4:27
MTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 7 ਮਿਲੀਅਨ
We Bought a New Car | Diya Krishna
6:14
Ozy Talkies
ਦ੍ਰਿਸ਼ 222 ਹਜ਼ਾਰ
Special Focus on IPL Auction 2021 | Ntv Storyboard
11:54
NTV Telugu
ਦ੍ਰਿਸ਼ 232 ਹਜ਼ਾਰ
IPl 2021 | 16 Star Players Unsold At Mini Auction | Telugu Buzz
01:41
Telugu Buzz
ਦ੍ਰਿਸ਼ 97 ਹਜ਼ਾਰ
IPL AUCTION TROLL 2021 | IPL AUCTION TROLL TELUGU | TROLLERS ADDA
05:10
TROLLERS ADDA 2.0
ਦ੍ਰਿਸ਼ 110 ਹਜ਼ਾਰ
BTS Performs "Blue & Grey" | MTV Unplugged Presents: BTS
4:27
MTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 7 ਮਿਲੀਅਨ
We Bought a New Car | Diya Krishna
6:14
Ozy Talkies
ਦ੍ਰਿਸ਼ 222 ਹਜ਼ਾਰ
BTS Performs "Life Goes On" | MTV Unplugged Presents: BTS
3:34
MTV
ਦ੍ਰਿਸ਼ 6 ਮਿਲੀਅਨ
Love Guru || Nazarbattu || Pawan Yadav
20:10
Nazar Battu
ਦ੍ਰਿਸ਼ 396 ਹਜ਼ਾਰ
PUBG: New State Launched | Crazy New PUBG Is Here🔥🔥🔥
4:00
Technical Guruji
ਦ੍ਰਿਸ਼ 818 ਹਜ਼ਾਰ
Setting Se Meeting | the mridul | Pragati | Nitin
11:37
The MriDul
ਦ੍ਰਿਸ਼ 6 ਮਿਲੀਅਨ