ഞങ്ങളുടെ പൂച്ചക് പേരിട്ടു🥰🥰🥰BUYING A HOME UNBOXINGDUDE l

  ਦ੍ਰਿਸ਼ 884,694

UNBOXINg dude

12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

Thanks for watching ❤️
Download the GETCONTACT 👇
app.adjust.com/d45k1ik?campaign=IN_unboxingdudeYT_offer
My second channel ( CRAZY DUDE ) for pubg live and more fun
papost.info/clip/kHuemO5As3DGLtfJexBwGw
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
$ Follow me in instagram
salih_k_t
or #unboxingdude
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MY STUDIO SETUP THINGS 99% GOOD

MY CAMERA = amzn.to/33ZWiws
USING LENS =amzn.to/2U4N7qf
ADAPTER =amzn.to/2KW8RSf

SECONT CAMERA = NIKON 3100d

MY LAPTOP = amzn.to/2ZorYMx

MY MONITOR = amzn.to/2ZjQ8c0

MY KEYBOARD = amzn.to/2MCiaZq

LIGHT =amzn.to/2KU1iLy

MY MIC = amzn.to/2Nz1eCD
MIC FULL SET=amzn.to/2ZmavVf

MY TRIPOD = amzn.to/2KYxU7f

MY WATCHE = amzn.to/326itiM

HEADSETS =amzn.to/2ZhRCnb
PRO GAMING =amzn.to/2ZnuXRz
WIRELES FOR PUBG = ban.ggood.vip/fekq

EXTERNAL HD=amzn.to/2Ze9bV7

ADAPTER FOR
USB C TO HDMI = amzn.to/323WyJ2

USB C ADAPTER =amzn.to/325MXBD

GREEN SCREEN = amzn.to/2NCPcsh

2.1 TO 5.1 AUDIO
CONVERTER = amzn.to/2MFKMRp

MY SUB WOOFER = amzn.to/322WtVZ

SPEAKERS STANT =amzn.to/2ZsN20y

BACKGROUND LED =amzn.to/329qaoF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BACKGROUND MUSIC FROM (credit )

my unboxing videos

papost.info/download/PLTMA4pdwJd9IcmV122MpFzb8jfiRXoZiM.html

thanks for watching keep supporting so make sure subscribe and click the bell icon

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
rifna fawas
rifna fawas ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Mittu cat
Fida Fida
Fida Fida ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Athine angane pedippikkarth
ARUN K
ARUN K 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
😂😂😂😂
Sikha Satheesan
Sikha Satheesan 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Hi bro
Shanu Shanuzz
Shanu Shanuzz 8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
ഒരു തട്ടം ഇട്ടൂടെ മരിച്ചു povende
Aysha Aysha
Aysha Aysha 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
💕💕💕🥰🥰😘😻😻😻😻
Dhanya Praji
Dhanya Praji 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
ഇത് പെൺ പൂച്ചയാ േണാ
saheena Badusha
saheena Badusha 19 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Dudy very lucky
Latheef Nk
Latheef Nk 22 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Cat name arijun
5k Misiriya
5k Misiriya ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
🤣🤣🤣
Jose Nisha
Jose Nisha ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Supper 🐈
Wonder ma63
Wonder ma63 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
I am sana I love. Your cat do much I love you Lazi
Wonder ma63
Wonder ma63 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Super cute cat
Remyasujith Sujith
Remyasujith Sujith ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Cat name Tom cat
Camcast
Camcast ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Hai❤️❤️❤️
sundru vlog
sundru vlog ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
I also have 1 cat
Shabhana Shabu
Shabhana Shabu ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Nalla adipoli song aanello dudy 🤣🤣🤣
Muthu Musthafa
Muthu Musthafa ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Free fire uyir
Saleem Saleem
Saleem Saleem ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Athinje pidich kalichall valuthavilla maximam pidich kalikaruth🥰🥰😍😍
Ashraf V P
Ashraf V P 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Hhhh
Renju Santhosh
Renju Santhosh 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
😍🤩😘👍🏿
viber nivin
viber nivin 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Poli
Najma Aappy
Najma Aappy 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Dude fans adi like
DK Extream
DK Extream 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Cat fan adi like
Jijesh K Nambiar
Jijesh K Nambiar 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
❤❤😍😘
Fathima Sana
Fathima Sana 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Sweety enn name itooday
Sandhya Pradeep
Sandhya Pradeep 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Cute 😍 cat
Shalu Salus
Shalu Salus 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Hindi video wallpaper
Hidden talentzz
Hidden talentzz 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Ee catin athraya rate??
Sreya S
Sreya S 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
The return of laazy aanu ithu😝😝😜😜 valare cute aanu laazy..😍😍😍
Fantasy Dreams
Fantasy Dreams 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Dudy ishtam aano like bro
vlogger fighter
vlogger fighter 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Lazzi kutty fans like me pinne oru video cheeyo lazzi kutty
Fousiya Fousi
Fousiya Fousi 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
I like this cat 😉🐹🐹
unboxing sidhan
unboxing sidhan 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
😂😂😂😂😂😂😂
Gamers world malayalam
Gamers world malayalam 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Monch puuucha😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
betty paulson
betty paulson 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Two cats undayirunallo
Sreediya TT
Sreediya TT 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
How many girls watching
Rency Sinju
Rency Sinju 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Your all channel i like 😉😉😉
Biju KJ Kutty craft
Biju KJ Kutty craft 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Pucha kutti fans like here
*ASHIQUE 123
*ASHIQUE 123 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
5:00
*ASHIQUE 123
*ASHIQUE 123 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
fathima harish
fathima harish 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Lassy fans adi like 200 like,s plese for these comment Dude also plese like
Nivedith L R
Nivedith L R 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Paavam pucha don't distrub 😭❤️❤️❤️
Nivedith L R
Nivedith L R 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Cat new generation annalo note 🤑🤑🤑mathi
Nivedith L R
Nivedith L R 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Dude chetta gta 5 ippol onnum ille
Nivedith L R
Nivedith L R 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Cat is superrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ithil ethra r'und athreyum like adichu pottichu
Nivedith L R
Nivedith L R 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Cat 🐈🐈🐈🐈🐈 🥰🥰
Abdhul Rahman
Abdhul Rahman 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Cute
Nivedith L R
Nivedith L R 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Dude chetta 1 reply tharamo Dude lookan 😎😎😎😎
Nivedith L R
Nivedith L R 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Cat sø çüte ❤️❤️❤️❤️❤️ Dude so 😎😎😎😎😎😎😎❤️
Abdhul Rahman
Abdhul Rahman 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
😃
free fire tacks
free fire tacks 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Cuty cat
fun guy
fun guy 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
4:18😂😂
shiji Prasad Korattil
shiji Prasad Korattil 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
ഇത്രയും സ്‌നേഹം ഉള്ള ചേട്ടനെ കിട്ടിയതിൽ duddy..........
Rosmy TOMY
Rosmy TOMY 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Supper cat 😊😊
Ganga PS
Ganga PS 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
I love it 🥰🥰
Ganga PS
Ganga PS 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
So cute kitten
Manu M
Manu M 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Cat😍
Sobitha TP
Sobitha TP 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Bro oru puchakutti 16mannikur kittannuragum
Dilkhas DICHU
Dilkhas DICHU 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
So cutee lovee it 😍😍😍😍😍
Football creation
Football creation 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
LAZZY FANS LIKE ADI
Football creation
Football creation 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
PUCHA KUTIYA ISHTAMULLAVAR LIKE ADI
Jayasankar KS
Jayasankar KS 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Vatte kase
Mr. cammando
Mr. cammando 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
😍😍😍
aboobakkerkallullatde Saime
aboobakkerkallullatde Saime 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Cute lazy cute
ASHARAF P.A
ASHARAF P.A 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
super super
Fousiya Sathar
Fousiya Sathar 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Thathammena vaangu
ۣۜRสสzส Juniør VlØgຮ
ۣۜRสสzส Juniør VlØgຮ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Lazy fan like adi
Yoosef Laila
Yoosef Laila 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Poochede toilet eppozhangilum dressil ayikkonnuvo Anubavan athelle ellam
Keerthana janardhanan
Keerthana janardhanan 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
😍😍😍😍
suryatravels puthiyarod
suryatravels puthiyarod 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
which is the bread
Gaming with P square
Gaming with P square 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Ssss
Arif najim
Arif najim 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
പൂച്ച ചാടും എനിക്കും ഉണ്ട് ഒരു രണ്ടു പൂച്ച
Nandhu Haridas
Nandhu Haridas 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Dudy song un sahikkable😵
Manchu 10
Manchu 10 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Ethre paisa yaann ee poochakkk
Manchu 10
Manchu 10 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Srry enikk pinneed aan kande
Gaming with P square
Gaming with P square 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
15000 Catine vagicha videoil parajitund
WINNER WAR
WINNER WAR 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
ഇക്കാ ഇത് കൊച്ചു ടി വി യിലെ ഒരു കാർട്ടൂൺ പേര് അല്ലേ...... ആണോ എന്ന് പറയുന്നവൻ അടി ഇവിടെ ഒരു ലൈക്ക്
Adith Adwait
Adith Adwait 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Ebadu rahmante catinte video kandal enthalLam cheyyanam ennu manasilavum
ALEEMA HANNA
ALEEMA HANNA 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Ko
nisam wx
nisam wx 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
കാണാതായ ആദ്യത്തെ പൂച്ചയുടെ പേര് പുതിയ പൂച്ചക്ക് ഇട്ടത് സൂപ്പർ ആയി
Bhasi Kp
Bhasi Kp 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Bro athinu kallikkan ball vangi kodukku
Shimna Shaji
Shimna Shaji 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Pucha fans like adi
ELITE GAMING
ELITE GAMING 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Oru laser vangikk puchaye klipikn bestaaa
Lisha Nimesh
Lisha Nimesh 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Will you buy a dog bro
salmath kmr
salmath kmr 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Pocha fans adi
shana Jasmine
shana Jasmine 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
I love cats 😻 caatine ishtammullavar like adi
Crazy Cone
Crazy Cone 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Laazy na ethra paisakka vangiyath?
Fasila Ashraf
Fasila Ashraf 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Laazy
Poovi Poovi
Poovi Poovi 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Pottathiya
Poovi Poovi
Poovi Poovi 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Kuttu
Febina salim
Febina salim 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Ithinn atra pice dude
Alona Angel
Alona Angel 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
I buy a new dog Lab
J N GAMER k
J N GAMER k 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Super
Fariazz Anjuzz
Fariazz Anjuzz 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Dudyude song comedy aayittnd
Rishan Pp
Rishan Pp 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Super
Ashik vlogs channel
Ashik vlogs channel 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
You cat rete
Razal Richu
Razal Richu 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
lazy cat lover like here
Aaromal 1235
Aaromal 1235 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Super
FOO TECH
FOO TECH 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Dude nte fans adi like
Deepa Johny
Deepa Johny 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Las
MAKER BRO
MAKER BRO 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
A cat wand to sleep at least 14hours
തട്ടി കൂട്ട് വ്ലോഗ്
തട്ടി കൂട്ട് വ്ലോഗ് 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
😍😍😍
AMBROS s
AMBROS s 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
😂😂😂
Soorarai Pottru - We're Coming! | Official Trailer Announcement
0:58
2D Entertainment
ਦ੍ਰਿਸ਼ 503 ਹਜ਼ਾਰ
Wedding DJ | Stand up Comedy by Amit Tandon
10:08
Amit Tandon
ਦ੍ਰਿਸ਼ 211 ਹਜ਼ਾਰ
Soorarai Pottru - We're Coming! | Official Trailer Announcement
0:58
2D Entertainment
ਦ੍ਰਿਸ਼ 503 ਹਜ਼ਾਰ
Wedding DJ | Stand up Comedy by Amit Tandon
10:08
Amit Tandon
ਦ੍ਰਿਸ਼ 211 ਹਜ਼ਾਰ
Inside Video Of Neha Kakkar And Rohanpreet Singh's Wedding Ceremony
2:02
TellyMasala
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ
Bigg Boss Tamil Season 4  | 27th October 2020 - Promo 1
0:36
Vijay Television
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ
Hyderabadi Friend | Chai Bisket
14:34
Chai Bisket
ਦ੍ਰਿਸ਼ 48 ਹਜ਼ਾਰ
വാൻ ലൈഫ് എന്നാൽ ഇതാണ് |VAN LIFE |Travelista|Harees Ameereali
19:18
Harees Ameerali - Royal Sky Holidays
ਦ੍ਰਿਸ਼ 164 ਹਜ਼ਾਰ